Märkningen berättar hur hönsen lever  

Vårt nummer som producent är 503 och eftersom vi har 4 stallar på gården så märks våra ägg med t.ex. 2SE503-1

Äggmärkningen* talar om hur äggen produceras, det vill säga hur hönan lever, hur hon bor och i vilken miljö hon vistas.

Siffer- och bokstavsraden (koden) på ägget berättar alltså om hönorna får gå ute och vilken typ av inredning som stallet har. 

Koden på ägget talar också om i vilket land ägget är producerat och på vilken gård. Här framgår således vilken bonde (äggproducent) som har haft ansvaret för hönornas skötsel och produktionen av äggen. 

Koden talar till och med om vilket stall hönorna har hållits i, om äggproducenten har hönor i flera olika stall på sin gård.

Produktionsmetod 
Äggen indelas i fyra grupper med hänsyn till inhysningen och märks med kodsiffrorna 0-3 enligt följande. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika produktionsmetoderna.

>> 0 = Ekologisk produktion  
>> 1 = Frigående utomhus  
>> 2 = Frigående inomhus 
>> 3 = Inredda burar 


Ursprungsland
På varje ägg finns också angivet från vilket land ägget kommer. Det framgår av bokstavskombinationen, där till exempel SE står för Sverige, DK för Danmark och DE för Tyskland. När ägget är stämplat med SE, är det således värpt av en svensk höna. 

Äggproducent och stall
De sista siffrorna i koden på äggen visar vilken lantbrukare (äggproducent) som har producerat äggen. Om äggproducenten har flera stall kan märkningen även visa från vilket av stallen som äggen kommer från. Detta är dock en frivillig märkning.
Stallet anges i så fall med den sista siffran (efter bindestrecket).
 
Källa: www.svenskaagg.se


Besöksadress:
Yttertavle ägg 
Yttertavle 341
905 96 UMEÅ 
Telefonnummer:
Kontor (fråga efter Eva eller Jonny):
+46(0)90-291 23
Jonny Lövgren, VD: 
070-180 39 00
Telefax & Epost
Epost

info@yttertavleagg.com
Fax 
+46(0)90-290 77